31 januari 2019

OUD // Allez, Chantez! in jouw gemeente

Richt een eigen Allez, Chantez!-werking in jouw gemeente op

Samen zingen verbindt, dat weet je. En jij wil dit principe inzetten om mensen dichter bij elkaar te brengen in jouw gemeente. Elke maand kan je samen met Allez, Chantez! voluit samen zingen en zo het verschil maken in een superdiverse maatschappij.

Om Allez, Chantez! naar jouw gemeente te halen heb je tien sleutels nodig die ervoor zorgen dat je alvast een heel jaar lang elke maand samen kan zingen. Denk niet alleen aan een fijne locatie, enkele vrijwilligers en zangboekjes maar ook aan het nodige kapitaal om een aantal werkingskosten van het eerste zangjaar te dragen én om de hulp van Allez, Chantez! in te schakelen: professionele ondersteuning bij de opstart van de zangwerking, bij de communicatie en marketing, bij de zoektocht en opleiding van zangcoaches en muzikanten, enzovoort. Ontdek hier het stappenplan waarmee je ook in jouw gemeente een lokale zangwerking kan opstarten.

Door samen te zingen tijdens de zangsessies van Allez, Chantez! voel ik me telkens verbonden met de mensen rondom me, of ik ze nu ken of niet. Dit is de enige plek waar ik zonder aarzelen naartoe kan komen met de wetenschap dat ik hier niet eenzaam zal zijn. 

Kalender

 • Stap 1. Ad hoc gesprekken met verschillende stakeholders, bijvoorbeeld lokale sociale en culturele organisaties en overheden, enthousiaste vrijwilligers, …
 • Stap 2. Startvergadering met zoveel mogelijk stakeholders
 • Stap 3. Screening van haalbaarheid en goedkeuring om van start te gaan (door Allez, Chantez!)
 • Stap 4. Start crowd engagement actie: verzamel € 3.300, de borgstelling en zoveel mogelijk van de overige sleutels
 • Stap 5. Kick-off en verder uitbouwen van de crowd engagement actie: vervolledig de € 10.000 en alle sleutels
 • Stap 6. Benefietsessie februari met aflossing borg en verzamelen budget voor de werkingskosten van tweede zangjaar

Verzamel de 10 sleutels via een crowd engagement actie

Je staat nu op het punt om aan een avontuur te beginnen dat de gemeenschap waar jij in leeft kan veranderen. Samen zingen vergroot de empathie tussen individuen en bevolkingsgroepen, creëert een zorgeloze en verbonden sfeer en zorgt natuurlijk ook voor een bijzonder plezierige ervaring. Het komt er nu op aan om bondgenoten te zoeken in je gemeenschap die samen met jou voor de tien sleutels willen zorgen. Denk na over wie dezelfde waarden nastreeft en wie er baat heeft bij de impact van wat samen zingen met een gemeenschap kan doen. Deze partners kunnen zowel verenigingen, bedrijven, lokale overheden, sociale en culturele partners als particulieren zijn, zolang ze maar net zoals jij geloven in de doeltreffendheid van voluit samen zingen. Op die manier bouw je een steunend netwerk rond je project waarvan alle partners zich betrokken voelen en zich als mede-eigenaar opstellen om samen jullie crowd engagement actie tot een goed einde te brengen en zo de 10 sleutels willen verzamelen.

Wat krijg jij hiervoor in de plaats?
Vooreerst: een heel jaar voluit samen zingen volgens de regels van de kunst van Allez, Chantez!
Daarnaast ondersteunen we je in de zoektocht naar en opleiding van jullie zangcoaches, in de zoektocht en begeleiding van jullie vrijwilligers en sponsors en partners, …

En daarna?
Elk jaar in februari organiseren alle lokale werkingen een benefietsessie waarin een budget opgehaald wordt voor de werkingskosten van het komende werkingsjaar. Op die manier blijft het initiatief gedragen door de achterban van de lokale zangwerking en zijn we onafhankelijk van subsidies.

De 10 sleutels voor je eigen lokale zangwerking van Allez, Chantez!

 1. startkapitaal van € 10.000
  • € 2.340 voor de werkingskosten voor het eerste zangjaar: vergoeding van muzikanten, auteursrechten, flyers en affiches bij opstart van de werking
  • € 7.260 als vergoeding voor de professionele begeleiding van Allez, Chantez!voor een vliegende start (communicatie, coaching muzikanten, begeleiding lokale initiatiefnemers, begeleiding crowd engagement actie)
  • € 400 voor de kosten die we hebben aan de crowd engagement actie
 2. borgstelling waarin een lokale overheid, OCMW of bedrijf verklaart dat zij het resterende startkapitaal van € 10.000 vervolledigt indien tegen het einde van deze eerste benefietmaand niet de nodige fondsen zijn vergaard.
 3. een beschikbare locatie die voldoet idealiter aan volgende kenmerken (of extra budget om deze locatie te huren)
  • goede akoestiek zodat minimale versterking mogelijk is
  • spreekt tot de verbeelding (bv. kerk of grote oude fabriekshal)
  • goede bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer
  • capaciteit van 100 à 200 personen (deze loopt op tijdens ontwikkeling van het project)
  • beschikbaarheid: op frequente basis beschikbaar + vaste weekdag
  • creatieve vergoedingsregeling mogelijk (bv. inkomsten van de drankenverkoop als huurgeld)
  • de locatie vormt geen drempel (qua uitstraling, sociale doelstelling, naamsbekendheid, …) om deel te nemen aan onze activiteiten
  • er is een drankgelegenheid verbonden aan de zaal waar we zingen, zodat de zangers voor en na de zangsessies en tijdens de pauze een drankje kunnen nuttigen. Op deze momenten worden er ook veel nieuwe sociale contacten gelegd of bestaande banden aangehaald
  • er is een geluidsinstallatie aanwezig in de locatie, waarop we 4 kanalen kunnen aansluiten voor zang en pianobegeleiding
  • goede afspraken: openen en afsluiten, wisselgeld en organisatie voor de drankgelegenheid, verzekeringen
 4. een zangcoach en muzikant (piano, gitaar, …) die door Allez, Chantez! opgeleid wordt om de leiding van de sessies op zich te nemen
 5. lokale enthousiastelingen:
  • vrijwillige coördinatoren voor deze lokale zangwerking die als aanspreekpunt voor Allez, Chantez! en geïnteresseerde zangliefhebbers fungeren
  • 2 tot 5 geëngageerde vrijwilligers die volgende taken op zich willen nemen:
   • logistiek: de zaal klaarzetten en opruimen, de zangboekjes ophalen bij de drukkerij, de sleutel ophalen bij de uitbater van de zaal, …
   • aan de bar: de toog bemannen, glazen ophalen, afwassen, kassa opmaken, …
   • communicatie: mensen informeren over ons project en onze boekingsformules, affiches uitdelen aan de zangers, onze evenementen invoeren in de UiT-databank, promotionele teksten schrijven, bijzondere verhalen die de impact van ons project op onze zangers zichtbaar maken optekenen, …
 6. een kick off-zangsessie waarop de lokale bevolking het effect van voluit samen zingen kan ervaren waardoor we draagvlak voor het initiatief kunnen creëren
 7. minstens 4 sociale partners die voor directe toeleiding van mensen uit kansengroepen kan zorgen (bv. OCMW, CAW, socio-culturele verenigingen, buddywerking, …)
 8. een kalender van tien sessies in overleg met de locatiehouder, zangcoach, muzikant en Allez, Chantez! (1 keer per maand, uitgezonderd in juli en augustus)
 9. 100 steunbetuigingen van inwoners van jouw gemeente die op de hoogte gehouden willen worden via onze nieuwsbrief
 10. een drukwerkleverancier voor de zangboekjes (A4, zwart/wit, dubbelzijdig, 12 bladzijden, bundeltje per 2 zangers) of extra budget om dit drukwerk te laten doen

Start!

€ 10.000 is een groot bedrag dat je misschien niet in 1 2 3 bij elkaar krijgt. Omdat the proof of the pudding nog altijd in the eating is, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk potentiële ambassadeurs en investeerders kan laten proeven van de impact van voluit samen zingen. Daarom voorzien we drie maatregelen die de slaagkans betrekkelijk verhogen dat je het nodige kapitaal bij elkaar krijgt:

 1. Van zodra je 1/3 van het bedrag bij elkaar hebt gaan we van start: we kunnen nu de kick off-sessie organiseren en elke maand één zangsessie op de kalender zetten tot en met februari van het komende zangjaar. Concreet: als je na goedkeuring van onze kant (zie stap 3) een bedrag van € 3.300 kan voorzien, dan kunnen de zangsessies tot en met de eerste benefietsessie gerealiseerd worden.
 2. Tegen het einde van die benefietmaand haal je zowel het startkapitaal van € 10.000 plus het budget voor de werkingskosten van het komende zangjaar op. Indien dat lukt, zingen we opnieuw een heel jaar lang elke maand in jouw gemeente en blijven we je ondersteunen bij het uitbouwen en versterken van je ambassadeurs- en partnernetwerk rond je lokale zangwerking.
 3. We vragen een borgstelling waarin een lokale overheid, OCMW of bedrijf verklaart dat zij het resterende startkapitaal van € 10.000 vervolledigt indien tegen het einde van deze eerste benefietmaand niet de nodige fondsen zijn vergaard. Indien we van deze borgstellingsregeling gebruik moeten maken, moeten we concluderen dat het netwerk rond de lokale zangwerking niet stevig genoeg is en dat de werking zal worden stopgezet.

Maak er werk van

Laat ons weten dat jij ook een eigen lokale zangwerking in jouw gemeente wil realiseren via dit formulier. Wij nemen spoedig contact op met je. Hopelijk tot zings!