In Leuven elke maand binnen en buiten de gevangenis

Voluit samen zingen in Leuven

‘Voluit samen zingen’ was de inspiratie van Annelore Camps en Laila De Bruyne om maandelijks gratis zangsessies te organiseren. Na de oprichting van een lokale zangwerking in Gent groeide dit laagdrempelige zangconcept uit tot een rendabele sociale onderneming die haar missie nooit uit het oog verliest: mensen verbinden met elkaar. Intussen nemen er elk jaar duizenden mensen deel aan onze zangsessies. Sinds 2 jaar kan je ook met Allez, Chantez! meezingen in Kortrijk en sinds februari 2019 hebben we ook twee vaste stekken in Leuven.

10 gratis zangsessies

Op dit moment hebben we samen met RISO Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant en De Rode Antraciet een lokale zangwerking in Leuven uit de grond gestampt. Deze zangwerking vertaalt zich in maar liefst twéé zangreeksen:

1) elke maand een gratis zangsessie voor iedereen die graag zingt in Hal 5. Bij de werving voor deze open zangsessies hebben we bijzondere aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties zodat de sociale en culturele diversiteit van ons publiek vanaf de start van de zangreeks zo groot mogelijk is.

2) telkens enkele dagen voor of na deze open zangsessies zingen we ook samen met de gedetineerden van de Hulpgevangenis én mensen van buitenaf. Hiervoor werken we nauw samen met De Rode Antraciet. In een mum van tijd waren alle plaatsen voor mensen van buitenaf volzet. In totaal hebben een honderdtal mensen zich aangemeld om samen met de gedetineerden te zingen.

Beide zangwerkingen worden inhoudelijk aan elkaar gelinkt via repertoire en communicatie om de uitwisseling van de ervaringen binnen en buiten de gevangenis zo uitgebreid mogelijk te maken. De benoeming van het project “zingen over de muren heen” slaat op de verbinding tussen de twee werelden aan beide kanten van de gevangenismuren.

KLIK OP DE AFBEELDING – Gedetineerde Cedric reageert na het zingen in het gevangenis

Te midden van de onzekerheid, de verlatenheid en de zoektocht naar een menselijke connectie – dat klein moment waarop ik me zo heel even terug een mens voel – waren Joep en Hannelore er weer. De tweede Allez, Chantez!-sessie in de Leuvense hulpgevangenis betekende voor mij een twee uur durende verademing en een gezellig samenzijn met de gemene deler: muziek.”

Gedetineerde Cedric na de tweede zangsessie

Voortgang van het project

Half december 2018 spraken we samen met een twintigtal Leuvense partnerorganisaties tijdens een startvergadering. We maakten er ruimte om kennis te maken met onze partners en met de Leuvense fans. Met alle aanwezigen bekeken we hoe zij hun wagon aan onze locomotief kunnen hangen en hoe we samen kunnen inzetten op het versterken van elkaars doelstellingen. Op deze vergadering nodigden wij het sociale, culturele en beleidsveld uit, maar ook mogelijke podiumbeesten en vrijwilligers en hanteerden we actieve gespreksvormen om aan cocreatie te doen. Zo wilden we een draagvlak creëren voor onze laagdrempelige zangreeksen die ook voor andere lokale spelers een katalysator kunnen zijn.

Vanaf februari 2019 vinden er elke maand twee zangsessies plaats: één in de gevangenis en één in Hal 5. Elke maand zingen er zo’n tussen de 150 en 250 mensen samen in Leuven. De sociale achtergrond van de deelnemers is bijzonder divers, dankzij de samenwerking met onze partners.

Op donderdag 13 juni 2019 organiseren we de eerste benefietsessie in Leuven. Hierop moeten we alle fondsen ophalen die we nodig hebben om de kosten van een komend zangjaar te betalen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat onze fans het gevoel hebben dat ze wezenlijk deel uitmaken van het succes en voortbestaan van het project, wat de dynamiek van community building nog meer versterkt. In totaal moeten we een kleine € 10.000 ophalen waarmee we volgende kosten kunnen betalen: auteursrechten, vergoeding muzikanten, drukwerk zangbundeltjes en promotie, huur van de zaal en muziekinstallatie.

Overtuig jezelf en kom een keer meezingen! Bekijk op onze kalender wanneer jij erbij kan zijn.

1 thought on “In Leuven elke maand binnen en buiten de gevangenis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *