In Leuven elke maand binnen en buiten de gevangenis

Voluit samen zingen in Leuven

‘Voluit samen zingen’ was de inspiratie van Annelore Camps en Laila De Bruyne om maandelijks gratis zangsessies te organiseren. Na de oprichting van een lokale zangwerking in Gent groeide dit laagdrempelige zangconcept uit tot een rendabele sociale onderneming die haar missie nooit uit het oog verliest: mensen verbinden met elkaar. Intussen nemen er elk jaar duizenden mensen deel aan onze zangsessies en vanaf februari 2019 strijken we ook in Leuven neer.

10 gratis zangsessies

Op dit moment zijn we klaar om samen met RISO Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant een lokale zangwerking in Leuven uit de grond te stampen. Deze zangwerking vertaalt zich in maar liefst twéé zangreeksen:

1) elke maand een gratis zangsessie voor iedereen die graag zingt in Hal 5. Bij de werving voor deze open zangsessies hebben we bijzondere aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties zodat de sociale en culturele diversiteit van ons publiek vanaf de start van de zangreeks zo groot mogelijk is.

2) telkens enkele dagen voor of na deze open zangsessies zingen we ook samen met de gedetineerden van de Hulpgevangenis én mensen van buitenaf. Hiervoor werken we nauw samen met De Rode Antraciet.

Beide zangwerkingen worden inhoudelijk aan elkaar gelinkt via repertoire en communicatie om de uitwisseling van de ervaringen binnen en buiten de gevangenis zo uitgebreid mogelijk te maken. De benoeming van het project “zingen over de muren heen” slaat op de verbinding tussen de twee werelden aan beide kanten van de gevangenismuren.

Stand van zaken

Half december onthullen we ons plan tijdens een startvergadering en maken we ruimte om kennis te maken met onze partners en Leuvense fans. We bekijken hoe zij hun wagon aan onze locomotief kunnen hangen en hoe we samen kunnen inzetten op het versterken van elkaars doelstellingen. Op deze vergadering nodigen wij het sociale, culturele en beleidsveld uit, maar ook mogelijke podiumbeesten en vrijwilligers en hanteren we actieve gespreksvormen om aan cocreatie te doen. Zo willen we een draagvlak creëren voor onze laagdrempelige zangreeksen die ook voor andere lokale spelers een katalysator kunnen zijn.

De sessies zelf zullen plaatsvinden van februari 2019 tot juni 2019. Daarna evolueren we het project en kijken we hoe en of het initiatief verder kan ontwikkelen. Hou onze kalender in de gaten voor de zangdata. Of volg al onze avonturen via Facebook.

1 thought on “In Leuven elke maand binnen en buiten de gevangenis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *