15 februari 2019

Haal Allez, Chantez! naar jouw gemeente

Om gemeenschappen hechter te maken zet Allez, Chantez! lokale zangwerkingen (LZW) op, waarbij vaste zangcoaches op een vaste locatie en regelmatige momenten iedereen die graag zingt voluit samen laten zingen. Als middel om gemeenschappen te versterken is zingen heel doeltreffend: zingen verbindt en iedereen kan het. Allez, Chantez! werkte een concept uit waarbij alle drempels zijn weggewerkt om deel te nemen. Het enige wat zangliefhebbers nog moeten doen, is opdagen en meezingen.

De fanbasis van de zangsessies wordt actief opgeroepen om fondsen te werven voor de LZW omdat dit het proces van community building nog versterkt. Wie financieel bijdraagt aan een project voelt zich meer betrokken en zal uit zichzelf meer promotie maken bij andere zangliefhebbers en bij organisatoren van evenementen waar samenzang gepast is. Voor een duurzame ontwikkeling van het project werken we samen met lokale actoren die eenzelfde missie hebben en die elk vanuit hun expertise bijdragen aan de logistieke realisaties en/of de diversiteit van het publiek.

WAAROM ZINGEN MENSEN VERBINDT

Voluit samen zingen haalt het beste in de mensen naar boven. Het zorgt ervoor dat ze zich openstellen voor anderen waardoor ze al snel een praatje slaan …

… met elkaar. Wanneer je zingt vergeet je ook al je zorgen omdat je even gewoon aan niets anders kan denken. Onze zangcoaches grijpen deze natuurlijke dynamiek van samenzang aan om een spontane sfeer van verbondenheid te creëren.

IEDEREEN KAN MEEDOEN

Allez, Chantez! is het meest laagdrempelige concept om mensen samen te laten zingen. Om mee te doen, moet je eigenlijk niéts doen, …

… behalve meezingen natuurlijk: je moet geen inkom- of lidgeld betalen, je moet geen liedjes voorbereiden, je moet niet laten weten of je komt en je moet ook niet elke keer aanwezig zijn. Je moet zelfs niet kunnen zingen. Het enige wat we vragen, is dat iedereen die toekomt ook effectief meezingt. We hebben dus geen publiek en doen ook nooit optredens. Zo geniet iedereen van 100% onbezonnen zangplezier vanuit het gevoel dat niemand kijkt of luistert naar jouw stem. Die veilige omgeving zorgt ervoor dat iedereen die graag zingt bij ons terecht kan voor een heerlijke avond.

WAT ALLEZ, CHANTEZ! PRECIES DOET

Ons 10-koppig collectief van zangcoaches en muzikanten enthousiasmeert elk jaar duizenden mensen om voluit samen te zingen. …

Per twee of drie staan wij in heel Vlaanderen op grote en kleine podia. Achter de schermen werken er nog eens 4 mensen om het project te ondersteunen op productioneel, communicatief en commercieel vlak. Deze mensen begeleiden verenigingen, gemeenten, bedrijven, scholen, sociale voorzieningen, enzovoort om hun eigen gemeenschap te verenigen via samenzang.

TWEE GROTE STAPPEN OM ONS NAAR JOUW GEMEENTE TE HALEN

Met een goede zaalpartner en een investeringsbudget van € 15.000 kunnen we van start gaan.

Eerst een zaalpartner

De samenwerking met een professionele zaalpartner drukt de kosten van een zangwerking zodanig dat wij via onze fans voldoende fondsen kunnen ophalen om 10 sessies per jaar te kunnen organiseren. Je leest het goed: zonder zulke zaalpartners zijn onze lokale zangsessies onmogelijk.

Kenmerken van een ideale locatie voor Allez, Chantez!-sessies

 • goede akoestiek
 • professionele geluidsversterking (4 kanalen) met bediening
 • goede bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer
 • spreekt tot de verbeelding (bv. kerk of grote oude fabriekshal)
 • capaciteit van minstens 200 personen (deze loopt op tijdens ontwikkeling van het project)
 • beschikbaarheid: op een vaste weekdag beschikbaar (hoeft niet telkens “de zoveelste woensdag van de maand” te zijn)
 • creatieve vergoedingsregeling mogelijk (bv. inkomsten van de drankenverkoop als huurgeld)
 • de locatie vormt geen drempel (qua uitstraling, sociale doelstelling, naamsbekendheid, …) om deel te nemen aan onze activiteiten
 • drankgelegenheid waar de zangers voor en na de zangsessies en tijdens de pauze een drankje kunnen nuttigen
 • goede afspraken: openen en afsluiten, wisselgeld en organisatie voor de drankgelegenheid, verzekeringen

Zaalpartnerschap

Inbreng van Allez, Chantez! in het partnerschap

 • Wij brengen elke maand een volle zaal mensen mee: vanaf de eerste sessie komt er een 200-tal mensen op onze sessies af. Dit aantal blijft daarna groeien door mond-tot-mondreclame.
 • Wij bereiken een publiek met een bijzonder uiteenlopende sociale achtergrond. Daarenboven is zingen een heel doeltreffende manier om mensen te verbinden, wat zorgt voor een werkelijke sociale mix van de deelnemers. Geen eilandjes in de zaal, gewoon ineens iedereen samen!
 • Wij organiseren jaarlijks 9 gratis en 1 betalende sessies. Daarnaast staat er op elke sessie ook een spaarvarken voor vrije giften. Door deze acties zamelen we jaarlijks in februari (onze verjaardagsmaand) € 10.000 in waardoor de sessies effectief gratis kunnen blijven en iédereen kan komen meezingen met onze zangcoaches.
 • Wij profileren ons als culturele onderneming, waarin iedereen die voor en achter de schermen goed betaald wordt voor zijn werk.
Inbreng van de zaalpartner
 • Wij zoeken een zaalpartner die zijn zaal 1 keer per maand kosteloos ter beschikking stelt en de meerwaarde ziet van 10x een volle zaal + sociale mix.
 • Wij zoeken lokale partners met een ondernemende, innovatieve ingesteldheid die samen met ons de kunst van het ‘community builden’ wil verfijnen en die er niet van terugschrikt om door een nieuwe bril te kijken naar maatschappelijke, culturele en ondernemende uitdagingen.

Dan een investering van € 15.000

Om een werking op te starten gebruiken we een budget van € 15.000 om de zangsessies van het eerste jaar te organiseren én om de projectmedewerkers van Allez, Chantez! te vergoeden. Zij ondersteunen de lokale spelers in hun zoektocht naar budget, vrijwilligers, een drukwerkleverancier en lokale sociale partners.

Mogelijke manieren om aan € 15.000 te geraken

 • Zet een crowdfunding-campagne op met lokale enthousiastelingen die zeker een Allez, Chantez!-werking in hun gemeente willen.
 • Vraag lokale bedrijven met een hart voor de gemeenschap om een financiële bijdrage te leveren.
 • Dien een subsidiedossier in bij je gemeente, bij CERA of een fonds van de Koning Boudewijnstichting.
 • Vraag sociale partners die werken rond integratie, welzijn en community building aan tafel en vraag hen allemaal om een kleine bijdrage te doen. Vele kleintjes maken één groot.

Tip: betrek je gemeentediensten

Eigenlijk is Allez, Chantez! een heel doeltreffend middel om integratie te bevorderen in de gemeente. Daarom hebben je gemeentediensten er alle baat bij om te investeren in een lokale zangwerking in jouw gemeente.

 • Gebruik je netwerk: ga in gesprek met de gemeentediensten voor cultuur, welzijn, integratie, inburgering, OCMW, … .
 • Betrek ook buddy-werkingen, scholen die Nederlands voor anderstaligen (NT2) en inburgeringscursussen aanbieden.
 • Overtuig hen van de meerwaarde van een Allez, Chantez!-werking in de gemeente zodat zij een deel van hun werkingsbudgetten investeren in dit dienstoverschrijdend project.
 • Je kan misschien zelfs een intergemeentelijke samenwerking opstarten, waardoor verschillende gemeentebesturen samen investeren in dit project. Je zal merken dat het publiek van de zangsessies ook diezelfde gemeentegrenzen overschrijdt.

Of wil je ons gewoon eenmalig boeken in jouw gemeente?

Voor onze boekingen werken wij samen met Fauve Demeester. Vraag haar de oren van het hoofd via 0499 37 72 88 of stuur een mailtje naar boekingen@allezchantez.be.

Laat je inspireren! Zo gaat het er in de Gentse lokale zangwerking aan toe.
Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂