13 april 2020

Onze missie

In een wereld waarin mensen elkaar vriendelijk ‘goeiedag’ wensen is een project als Allez, Chantez! overbodig. Daar zingen buurtbewoners spontaan samen en neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid om er samen iets moois van te maken. Daar behoren door externen georganiseerde laagdrempelige bijeenkomsten waar zangplezier centraal staat en waar de verbindende kracht van samen zingen concreet voelbaar is maken tot een verleden waarin mensen op straat verloren liepen in hun eigen zorgen en waarin de regel ‘ieder voor zich’ sterker klonk dan ‘samen sterk’.

Om de overgang naar die nieuwe samenleving te versnellen ontwikkelt Allez, Chantez! een format waarmee iedereen zijn eigen gemeenschap kan versterken met laagdrempelige samenzanginitiatieven. Ook stellen we al onze expertise in community building beschikbaar voor mensen en organisaties die streven naar die nieuwe samenleving. Ons experimenteel uitgangspunt zorgt voor een wijde blik en een open einde. Toch engageren we ons om een prototype van zo’n zangwerking op te leveren in juni 2023 en in februari 2025 een operationeel model.

Voelt gij het ook?

Bel ons

Schrijf ons

Laat ons gauw iets weten

We vertrekken vanuit het feit dat iedereen kan bijdragen aan zo’n toekomstbeeld en dat elke bijdrage belangrijk is. Een opmerkzaam oog stelt vast dat zelfs negatieve bijdragen een positief tegeneffect teweegbrengen. In de beweging we voor ogen hebben, worden individuen en organisaties zich bewust van hun verantwoordelijkheid om te delen wat ze missen kunnen: van een glimlach en morele bijstand tot een bijscholing en een deel van de bankrekening. Wij engageren ons om deze deelacties zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Concreet is bruggen bouwen onze belangrijkste activiteit. Door onze tussenkomst verenigen we culturele en sociale partners, muzikanten, zangliefhebbers en auteursrechtenorganisaties, maar ook de bedrijfswereld en lokale overheden in een gezamenlijk initiatief: mensen een zorgeloze tijd bezorgen via muziek en hiermee de verbindende kracht van muziek haar werk laten doen.

Extra versterking zoeken we nog voor het opmeten van niet-weerlegbare impact en het realiseren van een stabiel, rendabel businessmodel. Samen met een netwerk van professionele partners en mentoren willen we deze uitdagingen tackelen tegen juni 2023.

Deze missie-oefening maakten wij aan de hand van The Positive Sum Game van Maes & Toch (Flrish).