Zonder jou lukt het niet

Wij geloven dat Allez, Chantez! sterker is wanneer we onze fans een actieve rol toedichten in ons project. Sterker, omdat we dan beter moeten luisteren naar wat jullie belangrijk vinden. En ook sterker, omdat jullie je mede-eigenaar gaan voelen van ons concept. Samen maken we Allez, Chantez! mogelijk.

Onze vrijwilligers zijn daarvan het meest zichtbare bewijs. Zij zorgen tijdens de zangsessies dat alles in goede banen verloopt. Maar ook al die mensen die een vriend of collega meebrengen naar onze sessies zijn bijzonder belangrijk: zij maken reclame voor ons zonder dat we hen daarvoor moeten aanmoedigen. Wij noemen hen onze ambassadeurs en gebruiken hun enthousiasme als zuurstof voor onze dagelijkse inspanningen. Ons team van één voltijds medewerker + een tiental freelance muzikanten en projectmedewerkers zou nooit zover geraakt zijn zonder de niet aflatende steun van die ambassadeurs. 

Mensen samen laten zingen kost geld, uiteraard. Dankzij de steun van onze lokale partners kunnen wij het kostenplaatje van een jaar samen zingen beperken tot € 10.000. Geloof ons, als zij niet zodanig geloofden in de kracht van ons project, dan konden wij onze sessies gewoonweg niét organiseren. Het bedrag van de werkelijke kosten zou zo hoog zijn dat wij onmogelijk een antwoord konden creëren op de steeds groeiende vraag van zovele mensen die graag willen komen meezingen met onze zangcoaches.

Elk jaar streven we ernaar om het nodige geld op te halen, zodat we opnieuw een jaar gratis kunnen blijven zingen in de verschillende steden. En daar kom jij in beeld. We hebben jouw steun nodig. We kunnen zelfs meer zeggen: zonder jou lukt het niet. En als het niet lukt, dan moeten we onze plannen herbekijken en eventueel inkrimpen, misschien werkingen opdoeken, of minder sessies in een jaar organiseren, of … 

“Maar moet dat dan per se gratis? Ik wil gerust 1 of 2 of 5 of 10 euro per keer betalen.”

Die uitspraak horen we regelmatig. Maar wist je dat zelfs 1 euro een drempel vormt voor veel mensen? En dat dat de enige reden is waarom wij ervoor kiezen om die drempel niet op te trekken? Wij gaan immers voor zangplezier voor iedereen. En voor geen gedoe aan de inkom. Voor een anonieme aankomst op ons evenement. Voor een context waarin solidariteit onder de radar zit en niet in your face. Voor verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan ons project, zonder dat iemand moet weten wie er elke keer briefjesgeld in het varken stopt en wie een enkele keer 15 eurocent. Zo slagen wij erin om toegankelijk pur sang te zijn. En daar zijn wij echt heel trots op.

“En krijgen jullie dan geen subsidies?”

Nee, toch niet structureel. Natuurlijk is er enerzijds de vraag: zouden er wel structurele subsidies toegekend worden aan ons project? En dan is er nog de vraag: waar zouden we de tijd vinden om zo’n uitvoerig dossier te schrijven? Zoals gezegd: wij bestaan nu uit een team van 1 voltijdse medewerker met een tiental freelancers.

Maar de voornaamste reden waarom wij nog niet geprobeerd hebben om structurele subsidies te krijgen, is dat we ervoor kiezen om onze energie te stoppen in een onafhankelijk onderzoek. Een grote geldschieter stelt vaak voorwaarden die de vrijheid van de initiatiefnemers beperkt. Dat is bij subsidies van een overheid niet anders. Weet dat die onafhankelijkheid geen fait divers is, geen ‘goestingske’ van de mensen aan het roer. Die vrijheid hebben we nodig om een sluitend antwoord te formuleren op volgende vraag:

Is het mogelijk om vanuit een reeks van gratis zangactiviteiten die toegankelijk zijn voor iedereen goedbetaalde werkgelegenheid te creëren voor onze muzikanten? Dat is de kern van het experiment dat Allez, Chantez! heet.

Bij het maken van onze keuzes zijn we ons bewust van het feit dat het antwoord op bovenstaande “Nee” kan zijn. Allez, Chantez! zou nu op zijn grootst kunnen zijn en vanaf nu enkel nog inkrimpen. Misschien bestaat het project binnen dit en enkele jaren zelfs niet meer. Alles is mogelijk. Maar bij elke nieuwe golf waar we op botsen willen we alle bewegingsvrijheid hebben om te doen wat ons project nodig heeft. Zo willen we via Allez, Chantez! enerzijds mensen samenbrengen en laten zingen en anderzijds werkgelegenheid creëren voor onze muzikanten en projectmedewerkers.

Het experiment is te interessant en te belangrijk om niet in alle vrijheid te kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast willen we onderzoeken hoe een aaibaar concept dat toegankelijk is voor iedereen ijzersterk kan staan tegenover een politieke beslissing, een economisch klimaat en een grimmige taal. Wij willen weten hoe je de kracht van een publiek kan inzetten om onafhankelijk te zijn van overheden en bedrijven die met de wissel van de wacht ook de prioriteiten verleggen. Kan je daar een alternatief naast zetten, en aan welke voorwaarden dat alternatief dan moet voldoen om succesvol te zijn?

En waarom we daarmee inzitten? Omdat we strijden voor het recht op cultuur. Iedereen moet kunnen zingen en dansen en geraakt worden door wat kunstenaars het aller-, aller-, allerbeste kunnen: het onzegbare verbeelden. En opdat hun verbeelding werken kan, staan wij elke dag op met een wervelende goesting om ‘ass te kicken’ en uit te zoeken hoe het anders kan.


Annelore, één van de twee initiatiefneemsters van Allez, Chantez! ontdekte haar ondernemerscapaciteiten enkele maanden nadat het project van start ging. Ze zag hoe zangers na afloop van de eerste sessies spontaan hun portefeuille openmaakten en vroegen waar ze konden bijdragen. Ze registreerde de vele aanvragen voor zangsessies bij fans thuis, op het werk, op scholen en op hun familiefeesten… en ze sprong: ze werd zelfstandig ondernemer en bouwde Allez, Chantez! uit wat het nu is.

Haar doel om enerzijds mensen samen te brengen en een zorgeloze tijd te laten beleven en anderzijds werkgelegenheid te creëren voor getalenteerde muzikanten en projectmedewerkers staat haar duidelijk voor ogen. Als sociaal ondernemer kan zij impact op maatschappelijk en financieel vlak verenigen in wat zij ‘de beste job ter wereld’ noemt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *